Dla kogo ważne jest łączenie plików JPK VAT ?

Comiesięczny raport JPK VAT musi być przesłany w postaci wyłącznie jednego pliku, nawet gdy Twoja organizacja ma kilka oddziałów lub miejsc księgowania. Program JPK Link® umożliwia łączenie plików jpk niezależnie od miejsca powstania i programu księgowego, z którego te pliki pochodzą. Połączony plik jpk podlega weryfikacji formalnej oraz jest elektronicznie podpisywany i wysyłany.

JPK Link® - firma wielooddziałowa
JPK Link® - biuro rachunkowe
JPK Link® - jednostka samorządu terytorialnego
Złączenie jpk vat z wszystkich oddziałów Twojej firmy w spójny, zweryfikowany, jednolity plik kontrolny. Wysyłka i pobieranie UPO

To przecież setki, a w niektórych przypadkach i tysiące dokumentów do zaksięgowania. Do tej pory do celów księgowych mogłeś wprowadzać dane zbiorczymi zestawieniami, by prawidłowo wygenerować deklarację VAT. Obecnie jesteś zobligowany utworzyć jeden, łączny plik XML JPK_VAT,
w którym musisz wykazać każdą pozycję dotyczącą dostaw i zakupów.

Jeżeli przeraża Cię perspektywa ręcznego księgowana każdej faktury osobno z dostarczonego rejestru sprzedaży/zakupu, mamy dla Ciebie rozwiązanie, które z jednej strony wyręczy Cię od żmudnego wprowadzenie tych pozycji, a z drugiej będzie zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi z początkiem stycznia.

Nie musisz wcale zmieniać dotychczasowego sposobu księgowania! Dalej do celów deklaracji VAT postępujesz jak dotychczas. Natomiast Program JPK Link®, połączy różne bazy w jeden plik JPK, w którym każdy dokument będzie wykazany w osobnej pozycji. Warunek jest jeden – wszystkie programy księgowe, w których generowane są te dokumenty muszą mieć możliwość utworzenia pliku JPK w aktualnej strukturze XML określonej przez ministerstwo finansów.

Uwaga! Używane w firmach/jednostkach programy księgowe (fakturujące) muszą mieć możliwość wygenerowania pliku JPK !