Scalenie wielu plików JPK jest procesem wieloetapowym. Wpierw należy sprawdzić, czy plik źródłowe, które mogą pochodzić z różnych programów księgowych, mają prawidłowa budowę. Potem pliki te są scalane, a plik wynikowy powtórnie weryfikowany. Pozostaje jeszcze podpis, wysyłka i odbiór Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Zobacz kolejne kroki scalania JPK oraz wysyłki pliku :

Założenia

Są sytuacje, gdy księgowanie kosztów i sprzedaży nie odbywa się w jednym systemie i w jednym miejscu. Różne programy, różni producenci, różne miejsca rejestracji danych. Zakładając jednak, że każdy z tych programów potrafi wyeksportować prawidłowy plik JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w zakresie VAT, pozostaje problem:

  • zweryfikowania ich poprawności,
  • połączenia w całość, co jest to wymagane,
  • podpisania podpisem kwalifikowanym,
  • wysyłki elektronicznej.

Program JPK Link® służy do kontroli i łączenia plików JPK pochodzących z różnych miejsc i dowolnych systemów księgowych lub sprzedażowych oraz przesyłania go w formie elektronicznej organom podatkowym. Obsługiwany jest typ pliku: JPK_VAT. Jego comiesięczna wysyłka jest obowiązkiem większości, a wkrótce wszystkich podatników.

Cały proces tworzenia jednego pliku JPK i jego wysyłki odbywa się w kilku prostych krokach:

  1. Wskazanie plików JPK
  2. Weryfikacja plików
  3. Scalanie plików
  4. Podpisanie scalonego pliku
  5. Wysłanie scalonego pliku
  6. Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)

Powyższe czynności można wykonywać dla dowolnej liczby: firm / podmiotów / podatników. Także usługowo.

To niezwykle proste, a zajmuje tylko chwilę.

Dodawanie plików źródłowych JPK

W programie JPK Link® pliki JPK_VAT są scalane w module Scal JPK. Użytkownik wskazuje, gdzie znajdują się te pliki (na dysku, na pendrajwie, w zasobach sieciowych itd.), a następnie przeciąga je na pulpit programu lub korzysta z funkcji Dodaj.

Dołączenie plików do programu nie powoduje żadnej ingerencji w te pliki. Pozostają one w swojej lokalizacji i nie są zmieniane. Program JPK Link® odnotowuje jedynie ich położenie.

Dla każdego pliku wyświetlane są poglądowo podstawowe informacje: nazwa, NIP, zakres dat, itp.

Weryfikacja plików

W programie JPK Link® możesz bez problemu zweryfikować, czy pliki otrzymane z różnych systemów, pochodzące od różnych producentów i utworzone w różnych lokalizacjach są poprawne. W przypadku wykazania błędu, należy zwrócić się do producenta systemu komputerowego z którego pochodzi wadliwy plik, o dokonanie poprawek.

Przykład. Niezgodność schematu danych. Jest (1) powinno być (2):

Scalane pliki jpk - przykładowy komunikat w przypadku niezgodności schematu danych XSD.

Może się zdarzyć, że każdy z plików jest poprawny, natomiast w ramach całej Grupy wykazują niezgodność uniemożliwiająca scalenie.

Przykład. Niezgodności celów wysyłki pliku JPK_VAT (w jednym pliku zaznaczone jest złożenie pliku, w drugim korekta złożenia pliku):

Scalone jpk - opracowaliśmy sprawny system do scalania plików jpk_vat z dowolnych programów oraz ich weryfikacji i wysyłki. Podpis elektroniczny i szyfrowanie.

Przykład. Niezgodność symboli urzędów skarbowych:

Zobacz jak wygląda scalenie plików jpk w programie JPK Link - najlepszym systemie do obsługi jednolitych plików kontrolnych

Użytkownik może obserwować i kontrolować zawartość plików i przebieg scalania. Są dostępne 3 widoki.

Widok – Zawartość pliku

Pokazuje zawartość pliku w postaci listy danych:

Widoczny jest czytelny nagłówek, lista dokumentów, a na końcu informacja o liczbie wierszy dotyczących sprzedaży oraz kwota podatku należnego i/lub liczba wierszy dotyczących zakupów oraz kwota podatku naliczonego:

Scalaj pliki jpk vat. To prostsze niż myślisz! Scal, zweryfikuj i wyślij jednolity plik kontrolny w jednym programie

Widok – Pokaż jako XML

Pokazuje zawartość pliku w schemacie danych XML:

Tu także nagłówek, lista dokumentów oraz informacje podsumowujące. Powinny być zgodne z deklaracją VAT za dany okres.

Zobacz jak wygląda jpk vat scalony z różnych źródeł, przy użyciu programu JPK Link - przykładowy plik xml z danymi

Widok – Pokaż jako VAT-7

Wynikające z pliku kwoty zbiorcze w układzie VAT-7:

Ponieważ deklaracja VAT oraz plik JPK_VAT powinny wzajemnie sobie odpowiadać, możemy w tym widoku sprawdzić zbiorcze kwoty wynikające z pliku JPK z wcześniej sporządzoną deklaracją VAT-7.

Scalanie jpk z dowolnych programów - teraz możesz zrobić to bezbłędnie z JPK Link - systemem opracowanym przez profesjonalistów i dla profesjonalistów

Scalanie

Z punktu widzenia użytkownika jest to proste. Jeśli weryfikacja poszczególnych plików i całej Grupy przebiegła pomyślnie, wówczas można przystąpić do scalania Grupy używając funkcji Scal.

Po chwili pojawi się wówczas komunikat poświadczający o prawidłowo przygotowanym złączonym pliku. I już można przystąpić do jego wysyłki.

Uwaga.

Jeśli nawet wcześniej nie wykonano czynności kontrolnych to funkcja scalania i tak przeprowadza weryfikacją plików i Grupy.

Wysyłka JPK

Można wysłać pojedynczy plik dotyczące jednej firmy, bądź od razu kilka na raz.

Obecnie podpisanie pliku dopuszcza się wyłącznie za pomocą podpisu kwalifikacyjnego. Pojawi się okno certyfikatu, gdzie postępujemy jak w przypadku standardowej wysyłki e-deklaracji. Wyświetlony zostanie numer referencyjny wysyłki.

Pobranie UPO

Po wysłaniu plików, aby mieć pewność, że plik dotarł do odbiorcy, nie można zapomnieć o pobraniu UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pomocą funkcji Pobierz UPO. Należy to wykonać dla każdego przesłanego pliku osobno (!).

Jeżeli dane nie zwierały błędów i wysyłka przebiegła prawidłowo pojawi się okno UPO:

Uwaga

Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku do nawet do kilkunastu godzin. Jego pobranie możliwe jest tylko dla dokumentu, który otrzymał status „200".

Co oznacza dany kod, a jest ich ponad 20, możesz sprawdzić w naszej Bazie Wiedzy o JPK, w rozdziale: UPO – urzędowe poświadczenie odbioru
(http://www.jpk-link.pl/upo-jpk).

Scalenie plików jpk vat to żaden problem, o ile masz do tego dobre narzędzie, które sprawdza poprawność danych, wysyła raport i pobiera UPO

Program JPK Link® to wyspecjalizowane, funkcjonalne narzędzie. Charakteryzuje się uniwersalnością oraz wysoką użytecznością.

Zapraszamy do grona użytkowników programu JPK Link®.

Poznaj narzędzie do bezbłędnego łączenia i wysyłki plików jpk_vat. Scalanie jpk vat jednym kliknięciem