Program JPK Link to integrator, który łączy pliki JPK VAT pochodzące z dowolnych programów księgowych. Integrowanie jest konieczne, bowiem nawet firmy wielooddziałowe muszą wysłać jeden złączony plik JPK VAT. Wersja testowa pozwala sprawdzić,
czy pliki jpk tworzone w Twojej firmie są prawidłowe i czy mogą być zintegrowane w jeden scalony plik jpk. Prezentuje też postać wynikową pliku JPK_VAT i sposób jego wysyłki. Umożliwia jego podpisanie, wysłanie na serwer testowy i pobranie UPO.

Wypróbuj integrator JPK

Wersja testowa pozwala Użytkownikowi zapoznać się z działaniem programu JPK Link®. Praca odbywa się z wykorzystaniem plików JPK_VAT pochodzących z dowolnych systemów księgowych lub sprzedażowych.


Zobacz jak szybko wyślesz Twój plik JPK.
Wystarczy zaledwie kilka kroków!

 • Wskazanie plików JPK

 • Weryfikacja plików

 • Scalenie plików JPK_VAT

 • Podpisanie scalonego pliku

 • Wysyłka scalonego pliku

 • Pobranie UPO

W wersji testowej pliki wysyłane są wyłącznie na serwer testowy udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Wersja testowa programu pozwala użytkownikowi zapoznać się z działaniem programu JPK Link®. Praca odbywa się z wykorzystaniem plików JPK_VAT pochodzących z dowolnych systemów księgowych lub sprzedażowych.

Wersja testowa umożliwia:

 • kontrolę prawidłowej budowy wskazanych plików JPK_VAT

 • sprawdzenie możliwości ich połączenia

 • integrację plików JPK VAT

 • obejrzenie w zakładce Wysyłka scalonego pliku w wielu widokach:

  • nagłówek pliku (daty, określenie podmiotu, urząd skarbowy itp.)

  • jako deklaracja VAT-7

  • podstawowe sumy zbiorcze

  • listy dokumentów nabycia i dostawy

 • podpisanie scalonego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 • wysyłkę pliku na serwer testowy ministerstwa finansów – poza sprawdzeniem prawidłowości wysyłki, nie niesie to ze sobą żadnych konsekwencji

 • otrzymanie numeru referencyjnego wysyłki

 • otrzymanie UPO wysyłki

Informacje o wersji testowej zawarte są też w osobnej zakładce Pomoc w samym programie.

Wybór i kontrola plików źródłowych

W dolnym menu wybieramy: Dodaj / Dodaj pliki i wskazujemy lub przeciągamy pliki, które chcemy połączyć. Podczas pracy proszę obserwować górny panel, w którym pojawiają się komunikaty: Zielony – wszystko w porządku; Niebieski –zwróć uwagę i skontroluj; Czerwony – nastąpił błąd krytyczny. Poniżej wyświetlane się bliższe wyjaśnienia.

Zawartość plików źródłowych możemy podejrzeć: Pokaż. Program po przetworzeniu prezentuje je w czytelnym formacie. Jeżeli są zastrzeżenia
co do plików źródłowych, otrzymanych z innych programów, należy skontaktować się z dostawcą tego systemu informując o wykazanym błędzie.
Błąd można też łatwo skopiować: stajemy w polu komunikatów, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy: Kopiuj do schowka. Następnie wklejamy go do maila (ctrl + v).

Zachęcamy też do kontaktu z nami. Chętnie wyjaśnimy przyczynę wystąpienia jakichkolwiek błędów.

Integracja plików JPK VAT

Zaznaczmy Grupę plików i z dolnego menu wybieramy: Scal. Program określi możliwość scalenia i jeśli nie znajdzie problemów połączy je w jeden zintegrowany plik.

Problemy mogą być krytyczne (czerwone) np.: różne NIP, rozbieżne okresy danych, różne urzędy skarbowe jako miejsce złożenia raportu, rozbieżne cele: złożenie / korekta, różne kody waluty, niedozwolone znaki specjalne w nazwie, adresie itp. (np.: < , > , & , " , ‘ ) – muszę być one odpowiednio zamienione.

Są też błędy mniejszej wagi (niebieskie), które nie wykluczają złączenia plików. Ma to miejsce, gdy są rozbieżności w danych adresowych i regonie. Są to dane opcjonalne i w przypadku rozbieżności zostaną pominięte w raporcie. Gdy rozbieżność występuje w nazwie podmiotu, użytkownik będzie miał do wyboru, który wariant nazwy zastosować w raporcie.

Wysyłka plików JPK VAT

Scalone pliki umieszczane są na liście w zakładce WYSYŁKA. Zaznaczamy jeden lub więcej plików i wybieramy: Wyślij zaznaczone.

UWAGA! W wersji testowej pliki wysyłane są wyłącznie na serwer testowy, który specjalnie w tym celu jest prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Nie niesie to ze sobą żadnych konsekwencji i służy wyłącznie testowaniu procesu wysyłki i prawidłowości wysłanych raportów.

Przed wysyłką uruchomiony zostanie proces podpisu elektronicznego. Raport po wysyłce otrzyma unikalny numer referencyjny, który zostanie wyświetlony tabeli. Dokument z takim numerem może teraz oczekiwać na UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). Sprawdzenie dokonujemy przyciskiem: UPO, jednakże taka czynność może potrwać nawet do kilku godzin. Tutaj więcej o UPO, o komunikatach i o błędach.

W tym oknie możemy jeszcze raport podejrzeć: Pokaż. A prawym panelu uzyskać o nim dodatkowe informacje. Interesujące jest przedstawienie danych raportu JPK VAT w postaci deklaracji VAT-7.

W przypadku problemów można zajrzeć do dokumentacji: Pomoc lub skontaktować się z nami telefonicznie przez e-mail lub czat – zobacz przycisk u góry tej strony. Zapraszamy.