Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

UPO – urzędowe poświadczenie odbioru

Podobnie jak w przypadku wysyłki e-deklaracji, potwierdzeniem otrzymania przez MF pliku JPK wysłanego elektronicznie jest formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK).

Jego pobranie możliwe jest dla dokumentu, który otrzymał status „200".

Wizualizację i wydruku urzędowego poświadczenia odbioru pliku JPK można dokonać wprost z programu księgowego, z którego wysłano plik JPK lub też na stronie ministerstwa finansów: czytaj tutaj.

Pamiętaj też, że do prawidłowego działania formularza UPO_JPK niezbędne jest zainstalowanie w systemie programu Adobe Reader.

Jak pokazuje doświadczenie dużych firm, na otrzymanie końcowego UPO, należy trochę poczekać, niestety nawet i niekiedy kilkanaście godzin

Podobnie jak w e-deklaracjach i ta wysyłka generuje różne statusy, które można podzielić na 5 zasadnicze grupy:

  • 1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)
  • 2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
  • 3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu
  • 4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu
  • 5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

Co oznaczają kody? Prezentuje to poniższa tabela:

Kod status Opis
100 Rozpoczęto sesję przesyłania plików.
101 Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.
102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
110 Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.
120 Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu.
200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
300 Nieprawidłowy numer referencyjny.
301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
401 Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
403 Dokument z niepoprawnym podpisem.
404 Dokument z nieważnym certyfikatem.
405 Dokument z odwołanym certyfikatem.
406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
407 Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX
408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
410 Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.
411 Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).
412 Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.
413 Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.
414 Suma kontrolna części dokumentu (pliku …….) niezgodna z deklarowaną wartością.
415 Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.