Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Cel wprowadzenia

Nadrzędnym celem, jak już wspomniano, jest umożliwienie przeprowadzenia sprawnej i efektywnej kontroli podatkowej. Wszystko po to, by system podatkowy stał się bardziej szczelny, a wpływy z podatków zasiliły w większym niż dotychczas stopniu budżet państwa. Jak to ma zostać osiągnięte? Podatnik będzie musiał przekazać dane do analizy w formie elektronicznej, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych, a jednocześnie zmniejszy ich uciążliwość, by w końcu przyczynić się do obniżki kosztów funkcjonowania samej administracji i procesu poboru podatków. Wyeliminowano bowiem papierowe wydruki, czy nieedytowalne pliki, dane bowiem przekazywane mają być w łatwym do dalszej analizy formacie. Zautomatyzuje to tym samym wszelkie procesy kontrolne.

Ma to być skuteczne narzędzie przeciwdziałające unikaniu opodatkowania i wyłudzeniom VAT, co w konsekwencji ma się przyczynić do zwiększenia wpływów budżetowych. Łatwiejsze bowiem stanie się sprawdzenie, czy zgadzają się dane podatnika, który dokonuje odliczenia VAT, z tym co wykazał w swoich księgach sprzedawca, wystawiający daną fakturę VAT, czyli tzw. kontrole krzyżowe. Jest to tym samym prewencyjna funkcja tego narzędzia, która ma na celu odstraszenie potencjalnych oszustów, nic tak bowiem nie zniechęca do kombinowania, jak stałe i cykliczne sprawdzanie firmy, nie będzie bowiem sprawdzało się powiedzenie „a może się uda”. A z drugiej strony, kontrole w siedzibie firmy może nie będą już tak częste i tak absorbujące dla pracowników i właścicieli firm. Nierzadko bowiem dezorganizowały one codzienną jej pracę i to na kilka dni. Być może dzięki tej bieżącej informacji uzyskanej w ramach czynności sprawdzających, urząd całkiem odstąpi od kontroli podatnika.

Ministerstwo Finansów zapewnia także, że ma on ma celu także zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych samych podatników oraz ich kontrahentów. Nie da się jednak nie odnieść wrażenia, że będzie jednak wprost przeciwnie. Podatnik bowiem musi dostosować swoje programy księgowe i procesy zachodzące w firmie do potrzeb wygenerowania takiego pliku, a co za tym idzie ponieść koszty jego zakupu, aktualizacji i wdrażania. A to systematyczne przekazywanie danych, będzie służyło typowaniu podatnika do kontroli. Czas pokaże, które cele zostaną osiągnięte i do czego przysłuży się ten nowy obowiązek podatkowy.