Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Co to jest plik JPK

To nic innego jak jednakowa dla wszystkich podatników formuła przekazywania przez nich na żądanie lub bez wezwania organów podatkowych całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za dany okres. Czym są więc księgi podatkowe – to wszelkiego rodzaju ewidencje, jakie musi prowadzić podatnik na mocy ustaw podatkowych. Zatem nie są to tylko księgi rachunkowe, czy też podatkowa księga przychodów i rozchodów, to także rejestry Vat, ewidencje przychodów, ewidencje środków trwałych.

Plik ten ma więc ściśle określony format elektroniczny. Wszyscy muszą więc dostosować się do nowych wymogów. Każdy księgowy system informatyczny firmy musi więc mieć możliwość eksportu danego zbioru danych, zawierającego informacje o wszelkich operacjach gospodarczych wykonanych w konkretnym okresie. Musi być on zgodny z ogólnym ustandaryzowanym układem i formatem oraz być zapisany schemacie XML. Jego zawartość została z góry ustalona przez ustawodawcę. Wszystko po to by umożliwić łatwe jego dalsze opracowanie. Pewną grupę podatników obowiązuje już od 1 lipca 2016 r., inne dopiero będą musiały zmierzyć z tym wyzwaniem, ale o tym później.