Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

JPK a systemy księgowe

Struktury JPK to w zasadzie 5 struktur, którym będziesz musiał podlegać będzie to więc plik dotyczący ksiąg podatkowych: JPK_KR/JPK_PKPIR/JKP_EWP, JPK_VAT i dowody księgowe: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB. Pomyśl więc, z jakich źródeł mogą pochodzić te pliki, czy używasz do prowadzenia tych ewidencji i wystawienia pozostałych dowodów księgowych jednego programu, czy też każdy generujesz w innym systemie. Każdy z tych systemów musi mieć możliwość wygenerowania pliku JPK, dlatego też używane w przedsiębiorstwie systemy finansowo-księgowe muszą zostać do tego dostosowane. Zadbaj więc by zaktualizować oprogramowanie o taką możliwość.

Zastanów się też, czy sprzedaż prowadzisz tylko w jednym oddziale, czy też posiadasz firmę „rozsianą” po kraju i jako centrala zbierasz dane z każdej jednostki tworząc jedne wspólne rozliczenie względem VAT, czy podatku dochodowego? Czy Twoje systemy księgowe umożliwiają łączenie tych danych w jeden plik JPK?

Przeanalizuj, ile rachunków bankowych prowadzisz i jakie transakcje przeprowadzasz na tych kontach. Struktura JKP_WB, to jedyny bowiem plik, który nie będzie pochodził z Twojego programu księgowego, a konieczność jego wprowadzenia będzie leżała po stronie banku.