Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Bezpieczeństwo danych

Jak zapewnia MF, wszystkie dane, jakie wysłaliśmy lub udostępniliśmy urzędnikom do kontroli, podlegają tajemnicy skarbowej oraz chronione są zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Ale nie precyzuje się nigdzie, jak ta ochrona będzie wykonywana i przestrzegana.

Ale i z Twojej strony musisz zadbać o przestrzeganie reguł ochrony danych osobowych, przekazując bowiem księgi rachunkowe, czy też wyciąg bankowy, przekazujesz informację o swoich pracowniach i ich wynagrodzeniach.

Pamiętaj, że za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych może grozić Ci karą w wysokości nawet 4% całkowitego rocznego obrotu twojej firmy.