Wysyłka JPK VAT to ważna funkcja programu JPK Link®, ale nie jedyna. Wpierw pliki źródłowe są weryfikowane, następnie scalane. Powstały pojedynczy plik jest znów kontrolowany. Sama wysyłka plików jpk poprzedzona jest procesem elektronicznego podpisu, a zakończona pobraniem UPO. Zapoznaj się dokładnie z zakresem pracy programu. Skorzystaj też z jego wersji testowej.


Oferta programu JPK Link® :

Program JPK Link® to łatwe w obsłudze i niezawodne narzędzie do:

 • weryfikacji,

 • łączenia,

 • podpisywania,

 • wysyłki wraz odbiorem UPO

plików JPK pochodzących z dowolnych programów i od dowolnych producentów.

Obecnie program obsługuje pliki JPK_VAT. Planowany jest rozwój o obsługę kolejnych schematów.


Dedykowany jest dla:

 • biur rachunkowych,

 • firm wielooddziałowych,

 • jednostek budżetowych,


Zasady licencjonowania programu:

 • oferowany program posiada licencję wieczystą,

 • program obsługuje pliki JPK z roku 2024

 • licencja dopuszcza instalację i użytkowanie programu na pojedynczym stanowisku,

 • program umożliwi obsługę nieograniczonej liczby firm, podmiotów czy podatników.


Opieka serwisowa oraz aktualizacja:

Cena zakupu zawiera opiekę serwisową do końca stycznia 2025 roku, w ramach której otrzymujesz:

 • internetowy dostęp do najnowszych wersji programu,

 • bezpłatną pomoc techniczną oraz merytoryczną w zakresie obsługi programu,

 • możliwość wzbogacenia programu o dodatkowe funkcjonalności i moduły.


Do obsługi programu JPK Link wymagany jest system operacyjny Windows 7 i wyższy.

Cena programu wraz z opieką serwisową oraz aktualizacją: 790 zł netto.

W kolejnych latach oferujemy naszym Klientom zakup programu JPK Link® po obniżonej, preferencyjnej cenie względem aktualnej oferty producenta.