Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Korekta JPK

Jeżeli zauważymy błąd w samej strukturze niezwłocznie należy przesłać korektę danego pliku, dotyczy to głównie pliku wysyłanego bez żądania. Korektą będzie wysłanie kolejnego z odpowiednio wybranym celem złożenia pliku, który zastępuje poprzedni. Liczy się bowiem data pliku. Uznaje się, że najświeższa wysyłka jest właściwą postacią pliku.

Jeżeli więc dokonaliśmy korekty deklaracji VAT, w ślad za nią powinniśmy jak najszybciej wysłać także kolejną wersje pliku JPK _VAT, zawierającą właściwy stan po dokonanych zmianach. Pamiętaj, też że w tym przypadku wysyłasz cały plik, zawierający i sprzedaż i zakupu, pomimo tego iż korygowaliśmy wyłącznie jedna z pozycji np. sprzedaży.

Możesz też do Naczelnika Urzędu Skarbowego wysłać pismo z tzw. „czynnym żalem”, aby wykazać, iż nie działaliśmy celowo i by uniknąć ewentualnej kary.