Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

JPK w innych państwach

Wprowadzenie jednolitej dla wszystkich postaci pliku zawierającego dane księgowe firm podlegających opodatkowaniu, nie jest polskim wymysłem. Koncepcja i zasady stosowania tego międzynarodowego standardu elektronicznej wymiany danych księgowych, opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej w skrócie OECD i nosi nazwę SAFT (Standard Audit File for Tax). Jako pierwsza wprowadziła go w 2008 roku Portugalia. System ten działa także w wielu innych państw UE, takich jak m.in. Czechy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Luxemburgu, Austrii, Dania, Litwa, Niemcy, Słowenia, Szwecja. Jak pokazują doświadczenia tych państw, po wprowadzeniu tego rodzaju pliku znacznie poprawiła się w nich ściągalność wszelkich podatków, a tym samym zwiększeniu uległ ich budżet.