Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Wymogi techniczne

Dokumenty ewidencji VAT dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną muszą być skompresowane do pliku w formacie ZIP, a następnie dzielony jest on binarnie na części, których wielkość nie może przekroczyć 60 MB. Kompresja powoduje, że powstaje jeden plik ZIP, zawierający pojedynczy dokument JPK. Tak utworzony plik zostaje dalej zaszyfrowany z wykorzystaniem algorytmu AES256 poprzez posiadany przez użytkownika klucz szyfrujący. Aby wysłać przygotowany dokument musi ona mieć postać już pliku XML, który następnie należy podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym zgodnym z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature lub Enveloping.

Natomiast jeżeli pliki na wezwanie urzędu będziesz dostarczać na informatycznych nośnikach danych, pamiętaj, że muszą być one dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22oC przy wilgotności względnej 40-50%.