Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

FAQ – Pytania i odpowiedzi

Czy mogę przesłać mailem plik JPK do urzędu?

Wysyłka mailem plików JPK nie jest możliwa. O formie dostarczenia decyduje rodzaj pliku. W przypadku plików wysyłanym na żądanie organu podatkowego może to być forma „tradycyjna” – czyli wydruki papierowe ewidencji lub dokument elektroniczny, czy też nagranie na informatycznym nośniku danych. To urząd przeprowadzający czynności sprawdzające decyduje, w jakiej formie chce otrzymać dane do analizy, będzie to wyraźnie określone w wezwaniu, jakie otrzymasz. Natomiast w przypadku pliku JPK wysyłanego co miesiąc bez wezwania możliwa jest wyłącznie wysyłka elektroniczna na serwer Ministerstwa Finansów.ł

Czy będzie trzeba tworzyć plik JPK dla rejestrów VAT przed 1 stycznia 2017?

Jeżeli nie byliśmy zobligowani do wysyłki pliku JPK_VAT przed 1 stycznia 2017 r. nie musimy wysyłać danych dotyczących transakcji dokonanych do dnia 31.12.2016. W takim wypadku decyzja należy do podatnika, jeżeli chce i może takowy utworzyć, to może go wysłać, ale nie musi. W takim wypadku, gdy zostanie poproszony przez urząd o udostępnienie takowych, może bez żadnych konsekwencji odmówić ich dostarczenia.

Prowadzę firmę jednoosobową, rozliczam VAT, czy muszę przesyłać JPK VAT od 1 stycznia 2017 r.?

Wszystko zależy od tego, do jakiej kategorii, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, należy Twoja firma. Uzależnione to będzie w tym wypadku, wyłącznie od obrotu firmy w ostatnich dwóch latach obrachunkowych ponieważ nie zatrudniasz pracowników. Jeżeli więc z wielkości obrotów lub aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat, wynikać będzie, że jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem, twoim obowiązkiem będzie comiesięczne wysyłanie pliku JPK_VAT już od 1 stycznia 2017 r. Natomiast gdy odpowiednią w Twoim przypadku będzie kategoria mikroprzedsiębiorstwa, to termin jej przesyłania odroczony będzie do dnia 1 stycznia 2018 r.

Czy w przypadku korekty deklaracji VAT należy korygować przesłany plik JPK VAT?

Tak, jeżeli została przeprowadzona korekta deklaracji VAT, w ślad za nią należy niezwłocznie przesłać również kolejna wersję pliku JPK_VAT, zawierającą stan po korekcie.

Czy jeżeli rozliczam się z VAT kwartalnie to i JPK_VAT będę mógł wysłać po zakończeniu każdego kwartału?

Niestety nie, podatnicy rozliczający się kwartalnie, muszą co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca przesłać plik JPK_VAT dotyczący zakończonego miesiąca poprzedniego, pomimo, że sama deklaracja nadal jest sporządzana kwartalnie.

Co w sytuacji, gdy sprzedaż VAT danego okresu rejestrowana była jednym wpisem do Rejestrów VAT, czy taki sposób ujęcia tych danych jest nadal akceptowany z punktu widzenia pliku JPK?

Nie, w pliku JPK muszą znaleźć się poszczególne wpisy dotyczące każdej pojedynczej transakcji, jaka miała miejsce w danym okresie czasu. Należy w nim więc wyszczególnić kontrahenta wraz z kwotami dotyczącymi danej pozycji ewidencji VAT odnoszącej się do każdej wystawionej faktury VAT. Jedynym wyjątkiem jest zbiorcze ujęcie z kasy fiskalnej, które można ująć bez określenia konkretnego kontrahenta (w numerze NIP – wpisać „brak”), a w numerze dokumentu wpisać w takim wypadku np. „Raport fiskalny, okresowy”.

Jak powinien w pliku JPK – VAT być ujęty utarg z kasy fiskalnej, skoro nie ma tak konkretnego nabywcy?

Sprzedaż paragonowa (do czasu powstania osobnej struktury dotyczącej wystawionych paragonów) może być ujęta zbiorczym wpisem, bez określenia konkretnego kontrahenta (w numerze NIP – wpisać „brak”), o numerze dokumentu typu np. „Raport fiskalny, okresowy”.

Czy możliwe będzie zbiorcze ujęcia dokumentów korygujących podatek VAT naliczony z tytułu ulgi za złe długi?

Nie, pomimo tego, że w deklaracji VAT korektę podatku VAT naliczonego z tytułu ulgi za złe długi wykazujemy jako sumę danego okresu, to w pliku JPK_VAT musi zostać „rozbita” na poszczególne wpisy, ponieważ sama korekta dotyczy konkretnej niezapłaconej faktury VAT i konkretnego kontrahenta.