Informacje nt. Jednolitych Plików Kontrolnych

Program JPK Link® wykonuje szereg funkcji, z których pierwsza to import plików utworzonych w obcych programach księgowych. Kolejny krok to sprawdzenie ich formalnej poprawności oraz złączenie (scalenie) i wysyłka. Po co i dlaczego wykonuje się te operacje i w ogóle co to jest JPK omawiamy w naszej Bazie wiedzy.

Konsekwencje niezrealizowania obowiązku JPK

Za nieprzesłanie w terminie pliku grozą konsekwencje karne.

Jeżeli więc pomimo prawidłowego wezwania, nie dostarczyłeś żądanego pliku w terminie i nie podałeś w rozumieniu urzędu zasadnego powodu takiej sytuacji, musisz liczyć się z konsekwencjami takiego czyny, jak np. otrzymaniem kary porządkowej. Jej wysokość może sięgnąć kwoty 2 800 zł.

Instytucja „czynnego żalu” może być przydatna w przypadku nie dostarczenia pliku JPK w terminie. W takim wypadku nie złożysz go jednak elektronicznie, tylko odpowiednim pismem skierowanym do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, czyli do organu odpowiedzialnego za ewentualne nas ściganie lub też ustnie z wpisem do protokołu. Pamiętaj zrób to zanim organ zauważy ten fakt i odezwie się do Ciebie jako pierwszy. Jeżeli więc powodem takiej sytuacji było Twoje niedopatrzenia, udowodnij, że nie było to celowe działanie. Natomiast, gdy powodem były utrudnienia techniczne, np. nie działał serwer ministerstwa, pamiętaj o zgromadzeniu dowodów na zaistniała sytuację, mogą to być zrzuty z ekranu z informacją o braku funkcjonalności.

Jeżeli zostanie Ci udowodnione, że celowo utrudniasz czynności kontrolnych organom podatkowym nie dostarczając im żądanych danych lub też za zniszczenie, uszkodzenie dokumentacji, na podstawie art. 83 Kodeksu karnego skarbowego grozi Ci kara grzywny do 120 stawek dziennych. Natomiast, gdy zostanie Ci udowodnione podane nieprawdziwych informacji lub też ukrycie czy usuniecie z ksiąg rachunkowych jakiegoś dokumentu – grzywna może sięgać nawet do 240 stawek dziennych, czyli aż 17 769 600 zł (w 2016 r.).

Jeżeli wiesz wcześniej, że nie jesteś w stanie przygotować odpowiednio pliku JPK, bo np. przebywasz właśnie w szpitalu, nie czekaj, aż urząd odezwie się do Ciebie pierwszy, jeszcze przed upływem ostatecznego terminu jego dostarczenia powiadom właściwy urząd o takiej sytuacji, podaj jej przyczyny oraz wskaż termin wywiązania się z tego obowiązku. Decyzja o odroczeniu tego terminu oczywiście należy do urzędu, jednakże gdy uzasadnione jest to ważnym powodem dotyczącym podatnika lub interesem publicznym, za zwyczaj naczelnik US przychyla się do prośby podatnika.